(VIDEO) Niže cene održavanja čistoće u Pančevu (VIDEO) Niže cene održavanja čistoće u Pančevu

(VIDEO) Niže cene održavanja čistoće u Pančevu

EkonomijaNajnovijePančevo 15/11/2017

Predložene izmene Odluke o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, predviđaju da se privrednim licima u obračun za plaćanje neće više računati uređene zelene... (VIDEO) Niže cene održavanja čistoće u Pančevu

Predložene izmene Odluke o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, predviđaju da se privrednim licima u obračun za plaćanje neće više računati uređene zelene površine, poljoprivredno zemljiše, dok će za neke površine kao što su saobraćajnice ili parkinzi biti računata umanjena cena. Škole, pijace i Predškolska ustanova plaćaće 30% od dosadašnjih računa. Cilj ovih izmena je dodatno poboljšanje privrednog ambijenta za privrednike koji već posluju ili žele da posluju na teritoriji Pančeva. 

(VIDEO) EKSKLUZIVNO! EVO KAKO IZGLEDA SIMULATOR LETENJA ZA PILOTE U VRŠCU: Košta 400.000 EVRA i retko ko ga ima!

Po važećoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, za obračun i fakturisanje se računala cela površina na kojoj se nalazi neko preduzeće, bez obzira da li su to uređene zelene površine, parkinzi ili sam poslovni prostor u kojem se generiše otpad. Predloženim izmenama odluke, redefiniše se poslovni prostor. Igrališta, školska dvorišta i poljoprivredno zemljište više se neće tretirati kao poslovni prostor, a za saobraćajnice, parkinge i otvorene magacine, predviđeno je umanjenje od 70 procenata.
– Što se odnosi na površine tu mso redefinisali.

Sve do 1000 kvadrata je 100% visina računa, a onda kako raste površine procenat se smanjuje i ono što je najbitnije definiše se da provredni subjekti koji posluju ili će poslovati u okviru Severne poslovne zone ili imaju preko 10.000 kvadrata poslovnog prostora može da se donese posebna odluka na Gradskom veću, kojom će da se uredi visina vrednosti ove komunalne usluge – rekao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Smanjenjem cena trebalo bi da ostane više novca u budžetu, kaže Pavlov. Primer za to je što je Higijena, kao gradsko preduzeće, fakturisala školama, Predškolskoj ustanovi i pijaci, svoje usluge koje su plaćane iz budžeta, pa je taj novac na neki način samo kružio, kaže Pavlov. A što se tiče prihoda Higijene, manje fakture za privredu ne bi trebalo da se odraze na poslovanje, dodaje Pavlov.
– Nikada se ne naplati sve ono što se fakturiše. Ovaj novi obarčun se približio nečemu što provreda realno može da plati. To znači da realni budu i troškovi, odnosno prihodi Higijene. jako se često ne naplate fakture, a plati se PVD. Na ovaj način unapredićemo i poslovanj eHigijene, odnosno da ga svedemo na realne norme – istakao je Saša Pavlov.

Izmenjena Odluka održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, počeće da se primenjuje čim je usvoje i odbornici Skupštine grada, kaže Pavlov, dodajući da je ostavljen rok od 6 meseci za usaglašavanje.

-Mi smo insistirali a Higijena će da ispoštuje da sa svakim korisnikom mora da potpiše ugovor koji će da definiše sve parametre, što do sada nije bio slučaj. Tako će postojati puna pravna sigurnost i investitora i Higijene u smislu naplate. Pošto novi premer nemože da se uradi brzo ostavljen je rok od 6 meseci da se odluka implementira – objasnio je Saša Pavlov.

Izmene Odluke odnose se samo na pravna a ne i na fizička lica. O predlogu izmenjene odluke odbornici Skupštine grada trebalo bi da se izjasne već na sledećem skupštinskom zasedanju koje je zakazano za petak, 17. novembar.

Jedna mala lopta može pokrenuti svet: Promocija rukometa među đacima osnovnih škola u Pančevu (FOTO)

Izvor: RTV Pančevo

Najnovije vesti: