BELA CRKVA: Sve više zainteresovanih za obnovu poljoprivredne mehanizacije i izgradnju hladnjača BELA CRKVA: Sve više zainteresovanih za obnovu poljoprivredne mehanizacije i izgradnju hladnjača

BELA CRKVA: Sve više zainteresovanih za obnovu poljoprivredne mehanizacije i izgradnju hladnjača

Bela CrkvaNajnovije 03/03/2017

Predstavnici Razvojnog fonda AP Vojvodine prezentovali su nove kreditne linije za poljoprivredna gazdinstva i privrednike u sali opštine Bela Crkva. Tema je uzazvala veliko... BELA CRKVA: Sve više zainteresovanih za obnovu poljoprivredne mehanizacije i izgradnju hladnjača

Predstavnici Razvojnog fonda AP Vojvodine prezentovali su nove kreditne linije za poljoprivredna gazdinstva i privrednike u sali opštine Bela Crkva. Tema je uzazvala veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, čule su se i neke primedbe koje će kako su rekli gosti iz Razvojnog fonda biti razmotrene.

Opština Bela Crkva iz godine u godinu ima značajno više zasada voća, a je najviše voćara i bilo na prezentaciji.
-Drago mi je što ste došli u velikom broju, jer povoljnim kreditima možemo da podstaknemo razvoj malih i srednjih preduzeća,
poljoprivrednih gazdinstava a na taj način i znatno ojačamo privredne aktivnosti. Ovakve ponude moraju da budu transparentne baš kao što vam je na usluzi i kancelarija lokalnog ekonomskog razvoja, rekao je Jovan Pilić, član opštinskog veća za privredu.

Jelena Trenkić je ispred Razvojnog fonda detaljno predstavila sve kreditne linije i posebne pogodnosti koje se najočiglednije vide u smanjenju kamata, ali i u olakšavanju uslova usled Smanjenog odnosa potrebne vrednosti hipoteke i iznosa kredita, mogućnosti ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,smanjenja minimalnih uslova kod svih Konkursa ismanjenja naknade za obradu kreditnog zahteva sa 10.000,00 dinara na 5.000,00 dinara.

-Voćarstvom se bavim 17 godina, protivgradne mreže sam obezbedio preko subvencija, a sada želim da zanovim mehanizaciju. Mislim da su krediti povoljni i da je dobro što ne isključuju konkurisanje za subvencije, tvrdi Srđan Mitrović.

Problem koji je izneo Siniša Veličković o nemogućnosti dobijanja garancija kod pojedinih banaka za fizička lica zapisan je i biće razmotren na Nadzornom odboru Razvojnog fonda APV. Siniša gradi farmu pilića kako bi postojeću izmestio izvan naseljenog mesta.

-Za one koji nemaju zemlju pojedine banke ne daju obezbeđenje za kredit. Nije mi jasno da se daju za mehanizaciju koja odmah počinje da gubi navrednosti, a ne i za objekte koji se grade, rekao je Veličković.

-Na ovom području imamo dosta komitenata, pre prezentacije smo sklopili dva ugovora za ranije ugovorene kredite, a sada ćemo posetiti još dva potencijalna klijenta, rekao je Radenko Lečić, direktor sektora za kredite RFV.

Najveću pažnju privlači dugoročni kredit za nabavku poljoprivredne mehanizacije, jer ima grejs period, traje 5 godina, a za korišćenje 10.000 evra kamata je ukupno 650 evra.

Izvor: Južni Banat

Najnovije vesti: